Tu znajdziesz pomoc! - KPP Gostyń

Tu znajdziesz pomoc!

Tu znajdziesz pomoc!

 

JEŻELI SZUKASZ POMOCY,
   
SPRAWDŹ PONIŻSZE INFORMACJE !


  

Przemoc w rodzinie

Instytucje do których można zgłaszać się po pomoc

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń

e-mail: pcpr@gostyn.pl

tel. 65 572 7528

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń

e-mail: mgops@gostyn.pl

tel.:65572-01-11, 65572-01-64, 65572-61-57, 65572-38-49
fax: 65 572-39-11

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach

ul. Szkolna 1, 63-820 Piaski
tel. (65)573-90-08
faks: (65)573-90-08
e-mail
: opspiaski@o2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu
ul. Krobska 45a
64-125 Poniec
tel./faks: (65)573-13-18

e-mail: opsponiec@o2.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 6

63-830 Pępowo

tel. 655 758 991

e-mail: gopspepowo@wp.pl

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli
ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela
tel. (65) 573-49-53
faks (65) 573-49-53

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi

ul. Powstańców Wielkopolskich 126  

 63-840 Krobia

tel. (065) 5711109,

e-mailopskrobia@poczta.onet.pl

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.
ul. Rynek 13
63-810 Borek Wielkopolski
tel. ogólny/fax (65)571-61-12
e-mail
:
ops@borekwlkp.pl

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Marysin 1, 63-820 Piaski
tel: +48 / 65 / 57 39 000
fax: +48 / 65 / 57 19 611
e-mai
l: boik@konto.pl

Do Ośrodka osoby zainteresowane mogą zgłaszać się:

  • samodzielnie,
  • za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • za pośrednictwem OPS,
  • za pośrednictwem Policji,
  • za pośrednictwem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Odwykowej.

   

   

Niebieska Linia – pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

tel. 0 800 120 002

 

Zatrzymać Przemoc – bezpłatny telefon Komendy Stołecznej Policji

tel. 0 800 120 148

 

Pomarańczowa Linia – pomoc rodzicom, których dzieci piją

tel. 0 801 14 00 68

 

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

tel. 0 801 199 990

 

(codziennie od 1600 do 2100)

 

Pogotowie Makowe – pomoc rodzinie

tel. 0 801 109 696

 

(od poniedziałku do piątku: 1000 – 2000, w soboty od 1000 do 1500)

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. (065) 573 90 00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – telefon zaufania

tel. (065) 572 77 99

 

(środa: od 1500 do 1800)

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu – telefon zaufania

tel. (065) 575 82 97

 

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu – Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

tel. (065) 575 82 09,  575 8238,  575 8239

 

Punkt wsparcia w Gostyniu - dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Willowa 3a

tel. (065)  572 00 73

 

·          Poniedziałek: psycholog Bernadeta Bulińska – od 14:00 do 119:00

·          Wtorek:         nieczynne

·          Środa:            prawnik Paweł Ciosek – od 1400 do 1700

           psycholog Bernadeta Bulińska – od 1700 do 1900

·          Czwartek:      terapeuta Zbigniew Jędrzejewski – od 15:00 do 19:00

·          Piątek:            terapeuta Hanna Jędrzejewska – 16:00 do 19:00

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia AA "Róża" dla osób uzależnionych od alkoholu

Dom Katechetyczny w Gostyniu


(każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 1800)

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia AL. Anon "Iskierka" dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu

Dom Katechetyczny w Gostyniu


(każda ostatnia sobota miesiąca od godz. 1600)

 

Samopomocowa Grupa Wsparcia Al. Ateen dla dzieci osób uzależnionych od alkoholu

Święta Góra – Głogówko
tel. (065) 572 06 97; (065) 572 31 77

 

Duszpasterstwo Trzeźwości – dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Święta Góra – Głogówko
tel. (065) 572 00 14

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gostyniu

ul. Starogostyńska 9

tel. (065) 572 12 88

 

 

L I N K I

 

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

Krajowe biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy"

 

Anonimowi Narkomani - Region Polska

 

Porandia - narkomania. Serwis pomocowo - edukacyjny

 

Centrum informacji o sektach

 

Strona Ruchu Obrony Rodziny i jednostki - sekty

 

Kampania społeczna "Dziecko w sieci"

 

Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami "LaStrada"

 

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Piaski - Marysin

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gostyniu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu