Bezpieczne wakacje - Profilatyka ogólna - KPP Gostyń

Profilatyka ogólna

Bezpieczne wakacje

Gostyńscy policjanci w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” odwiedzili dzieci z gminy Piaski wypoczywające na półkolonii. Podczas spotkania mundurowi przeprowadzili prelekcje dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji.

 

Tematem wiodącym spotkania z dziećmi wypoczywającymi na półkolonii były bezpieczne zachowania podczas letniego wypoczynku w domu, na placu zabaw, na drodze. Policjanci starali się przekazać dzieciom, zarówno tym starszym jak i tym młodszym jak reagować w sytuacjach zagrożenia, do kogo zwrócić się o pomoc.

Ważnym tematem, który poruszyli funkcjonariusze był bezpieczny wypoczynek nad wodą. Co roku dochodzi do wielu wypadków i utonięć. Dlatego policjanci wytłumaczyli reguły postępowania podczas spędzania czasu wolnego nad wodą. Dzieci otrzymały naklejki oraz informatory w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, z której celem jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków tonięć.

Policjanci zachęcili do wzięcia udziału w konkursie Filmowy przeWODNIK, promującym bezpieczne przebywanie nad wodą oraz aktywny i zdrowy tryb życia.

Mundurowi poruszyli także temat narkotyków, dopalaczy i środków odurzających w kontekście kampanii MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło przewodnie brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

 

 

Monika Curyk