Grudzień 2018 - Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - KPP Gostyń

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Grudzień 2018

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu gostyńskiego w grudniu 2018 roku.

 

W grudniu 2018 roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 50 kolizji drogowych oraz 6 wypadków drogowych (w wypadkach 8 osób zostało rannych).

 

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

4

4

6

Od początku roku

47

45

43

 

Liczba kolizji drogowych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

47

46

50

Od początku roku

510

492

463

 

Liczba osób rannych

2016

2017

2018

 

W bieżącym miesiącu

4

3

8

Od początku roku

45

49

47

 

Liczba osób zabitych

2016

2017

2018

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

5

3

3

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w grudniu 2018 roku to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 15 zdarzeń,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń,

- nieprawidłowe cofanie, wyprzedzanie, wymijanie, skręcanie – 13 zdarzeń,

- niezachowanie bezpiecznego odstępu – 5 zdarzeń,

- nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu – 1 zdarzenie,

- zwierzęta na drodze – 3 zdarzenie,

- stan jezdni – 5 zdarzeń,

- zmiana pasa ruchu – 3 zdarzenia,

- inne – 2 zdarzenia,

- nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd – 1 zdarzenie.

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

W grudniu 2018 roku dochodziło najczęściej do zdarzeń drogowych na terenie miasta i gminy Gostyń oraz na terenie miasta i gminy Poniec.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W grudniu 2018 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu 7 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 2 nietrzeźwych rowerzystów, a także1 kierującego pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu.

 

SPRAWCY

W grudniu 2018 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 37 zdarzeń drogowych, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 5 zdarzeń, ciągnikiem rolniczym 2 zdarzenia, motorowerem 1 zdarzenie.

Kierujący w stanie nietrzeźwości byli sprawcami 3 zdarzeń drogowych.